Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Konferencja dla nauczycieli „Gry i komiksy »w służbie« edukacji historycznej” – Warszawa, 24 lutego 2016

Data publikacji: 2016-02-12 09:19:13 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
Miniaturka

W środę, 24 lutego br., w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli „Gry i komiksy >w służbie< edukacji historycznej”.

Spotkanie, zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, składało się z dwóch części. W pierwszej, skierowanej do nauczycieli szkół podstawowych przedmiotu „Historia i społeczeństwo” oraz wychowawców, edukatorzy zaprezentowali pakiet edukacyjny „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” (przygotowany przez OBEP IPN w Warszawie), jako przykład atrakcyjnej formy popularyzacji trudnej historii.

O wszystkich elementach pakietu i swoich doświadczeniach w pracy z uczniami, z wykorzystaniem komiksów i gry planszowej, opowiedziała Anna Obrębska (OBEP IPN w Warszawie). Agnieszka Sas (WCIES) radziła jak wykorzystać „Antka…” w edukacji szkolnej i przeprowadziła z nauczycielami warsztaty. Natomiast Magdalena Duber (OBEP IPN w Warszawie) zaprezentowała mapę interaktywną „Udział Polaków na frontach II wojny światowej”.

Odbiorcami drugiej części konferencji byli nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania poznali zasady tworzenia i możliwości wykorzystania gier ulicznych w edukacji szkolnej, które omówiła Magdalena Wiśnioch (WCIES). Z kolei historycy dr Dariusz Gałaszewski dr Paweł Kosiński (OBEP IPN w Warszawie) zaprezentowali cykl gier ulicznych przygotowanych przez OBEP IPN w Warszawie („ Mały sabotaż w okupowanej Warszawie”, „Drugi obieg w okupowanej Warszawie”, „Poczty powstańczej Warszawy”, „Poeci okupowanej Warszawy”) oraz sposoby ich wykorzystania w edukacji szkolnej. Natomiast Anna Obrębska omówiła dwie serie komiksowe o konspiracji z lat II wojny światowej oraz o powojennym podziemiu niepodległościowym: „W imieniu Polski Walczącej” i „Wilcze tropy”.

Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele otrzymali pakiety edukacyjne, gry i komiksy, przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

warszawa