Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Konferencja naukowa „»Rewolucja społeczna« czy »dzika przebudowa«? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956)” – Lublin, 19–21 listopada 2014

Data publikacji: 2014-10-17 09:04:23 Data rozpoczęcia: 2014-11-19 08:59:00 Data zakończenia: 2014-11-21 08:59:00
Miniaturka

W dniach 19–21 listopada br. w hotelu Unia-Mercure w Lublinie odbyła się dwujęzyczna konferencja naukowa „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956). Wśród prelegentów znaleźli się wybitni historycy z całej Polski oraz z zagranicy, którzy przyjechali specjalnie na to wydarzenie m.in. z Australii, Rumunii i USA. Organizatorami konferencji były Instytut Pamięci Narodowej Odział w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Lubelski. Projekt konferencji przygotował dr Tomasz Osiński z lubelskiego oddziału IPN.

W obszernym programie trzydniowych obrad znalazły się: cztery bloki tematyczne, w tym 38 wykładów oraz trzy panele dyskusyjne. Pierwszego dnia konferencji omawiano: własność w okresie II Rzeczypospolitej oraz okupacji niemieckiej; przemiany społeczne jako skutek przekształceń własnościowych w ZSRR i krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także własność jako element programu społeczno-gospodarczego PPR /PZPR.

Tematyka drugiego dnia spotkania dotyczyła również: własności ujętej jako element programu społeczno-gospodarczego PPR/PZPR oraz tematu „Nowe społeczeństwo – efekty reform społeczno-gospodarczych w powojennej Polsce". Odbyły się także dwa ciekawe panele dyskusyjne. Moderatorem pierwszej dyskusji „Wzorce radzieckie a własna droga – dyskusje, dylematy" był dr Władysław Bułhak z IPN, natomiast moderatorem drugiego panelu „Społeczeństwo wobec zmian społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1944/45–1956 – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński.

Ostatniego dnia konferencji kontynuowano dyskusję o efektach reform społeczno-gospodarczych w powojennej Polsce. Obrady zakończył panel dyskusyjny o skutkach i trwałości zmian społeczno-gospodarczych lat 1944–1956.

Patronat medialny: Kurier Lubelski, TVP Lublin, naszemiasto.pl, mojemiasto.pl, TVP Historia, Histmag.org.

***

W społecznej historii Polski wiek XX wyróżniał się wyjątkową dynamiką zmian. Szczególnie ważnym punktem zwrotnym były lata 1944/1945, inaugurujące instalację nowego ustroju społecznego. Brzemienne w skutki okazały się szczególnie przekształcenia własnościowe stanowiące klucz do budowy nowego społeczeństwa. Prowadzono je pod hasłem uspołecznienia podstawowych środków produkcji jako aktu sprawiedliwości społecznej, która była jednym z najważniejszych haseł na sztandarach władzy ludowej.

Stosunek reżimu do własności dobrze ilustruje fakt, iż w bardzo pojemnym katalogu wrogów ważne miejsca zajmowali: „kapitaliści", „burżuje", „obszarnicy", „spekulanci", „kułacy" „prywaciarze". W latach 1944–1956 pod pretekstem przeprowadzenia reform gospodarczych dokonano likwidacji warstw posiadających, traktując je jako zaplecze materialne dla przeciwników systemu, i zredukowano strukturę społeczną do dwóch głównych warstw robotników i chłopów (90%) oraz inteligencji. Poza zmianami strukturalnymi obserwujemy również bardzo istotne zmiany stylu życia i mentalności.

Załączniki do strony

Rozmiar pliku: 1.7 MB